Şifa ; İyileşme Değil Uyanıştır.


Şifa, iyileşme değil uyanıştır. İyileşme maddesel anlamda algılanabilir bir değişim yoluna girme olayıdır. Şifa ile bağlantıları vardır ama öncelikle iyileşme değil şifa önemlidir. Şifa, bilinçte gerçekleşen bir devrim, bir uyanıştır.

Bilincin yeniden doğması ve kendini tanımasına şifa diyebiliriz. İyileşme pratik, teknik ve yöntemler ile sağlanabilir. Mesela bir arabanız varsa ve arıza yaptıysa onu belirli teknik yöntemlerle tamir edebilirsiniz.

Öncelikle arıza tespiti yaparsınız ve tespit ettikten sonra arızayı gidermek için formüller uygularsınız. İşinizde başarı sağlamak için de yöntemler kullanabilirsiniz veya borsa da ve buna benzer diğer konularda.

Zihniniz madde dünyasından, madde ile ilgili çözümlenmesi gereken sorunları çözmek için birebir doğru bir rehber olabilir. Tecrübeleri ile sabitlenmiş bilgilerini kullanarak bir teknik geliştirebilir ve mütemadiyen bu teknikleri kullanarak gündelik yaşantınızı rahat bir duruma sokabilir.

Tüm bunların hepsine geniş bir pencereden baktığımızda iyileşme, iyileştirme veya tedavi diyebiliriz. Ancak şifa kavramı çok daha geniş kapsamlı bir olgudur. Tedavi ve iyileşme dış dünyada geçerliliğini korurken şifa iç dünyanızda yani bilincinizde gerçekleşir.

Bilinç, iyileştirilemez çünkü bilinç için hastalanma veya rahatsızlanma diye bir şey yoktur. Bilinç hep oradadır ve iki hali vardır. Biri uyku halidir ve diğeri uyanıklık hali.

Uyku halindeki bilinç madde dünyasının görselliği ile özdeşleşerek kendini bir kimlik olarak tanımlamaya başlar ve buna bağlı bir karakter geliştirerek dış dünyada kendine bir alan oluşturmaya başlar.

Bilinç “BEN BİR KİŞİYİM” rüyasına girmiş ise kendi hakikatine karşı uyku haline girmiş ve kendini unutmuştur. Diğer bir bilinç hali ise bilincin kişilik kavramından öte kendi öz benliğinin farkında olarak yaşaması ve içeride bölünme olayının olmamasıdır.

Şifa uykudaki bilincin uyanması için bir yoldur. Bu yol bilgi yoludur. Ancak burada bahsedilen bilgi bildiğimiz manada bir bilgi veya felsefe ya da öğreti değil varoluşsal bilgidir. Varoluşsal bilgi ise dış dünyadaki tecrübelerimize dayalı olan bilgi gibi değildir.

O, elde edilemez ve tecrübe edilemez. Tecrübe edilseydi bilinebilir olur ve madde dünyasında edindiğimiz bilgi ile aynı olurdu.

Bu bilgiye ulaşan herkeste şifaya kavuşurdu. “Bu bilgi tecrübe edilemez” denmesinin sebebi bilginin bizzat “siz” olmasından dolayıdır. Siz derken “KİŞİ” sizden değil “BİLİNÇ” sizden bahsedilmektedir. Şifa bilgisi bu yüzden bilinemez ama ŞİFA olunur.

Bu yüzden elde edilemez çünkü o bilgi, öz bilgi sizsiniz. Bu durumda bu bilginin bilincinizde yeniden aktif olması ve uyanması, aynı zamanda sizin de uyanışınız anlamına geliyor.

Şifanın tanımını bu şekilde yaptıktan sonra anlıyoruz ki bedensel ve zihinsel manada bir rahatsızlığımızın geçmesi ve geçirilmesi şifa değil iyileşme veya iyileştirilmedir.

Günümüzde şifa kelimesinin içi boşaltılmış ve anlamından saptırılarak farklı yönlere çekilmiştir. Şifa ve şifacılık oldukça fazla sayıda artış göstermiştir. Bunun için birçok teknik ve yöntem çıkarılmış ve insanlara sunulmuştur.

Ancak anlıyoruz ki şifanın belirli bir yöntemi veya tekniği yoktur çünkü şifa bir iyileşme ve iyileştirilme değildir. Şifa, olma, uyanış ve yeniden doğuştur.

İyileştirici olmak mümkündür ancak şifacı olmak mümkün değildir.

İyileşme için bilgi verilebilir, teknik öğretilebilir ya da ilaç verilebilir. Bedensel arızalar bu şekilde olumlu yönde iyileştirilebilir. Ancak dikkat edersek burada hep vermek ve almak döngüsü vardır.

İlaç verilebilir, teknik kullanılabilir, bilgi verilebilir.

Ancak şifa sizin bilinciniz olduğu için size verilemez, öğretilemez. Zaten sizde olan, siz olan size verilemez.

Şifacı diye bilinen insanlar aslen iyileştiricidir. Bilinç iyileştirilemez çünkü bilincin hasta olma gibi bir durumu olamaz. Yani gerçek siz hasta olmazsınız. Ancak bilinç uykuda iken beden metabolizması dengesini yitirir.

Bu nasıl olmaktadır? Bilinç kendini kişi olarak tanımladığından ve koşullandığından her an savaş veya kaç durumunda olacaktır. Para, şan, şöhret peşinde hırsa kapılacaktır veya geçim korkusu, iş bulamama korkusu, kaybetme korkusu, ilişkiler korkusu, kandırılma korkusu gibi uyumanın getirdiği zaaflara yenik düşecektir.

Korku duygusu ise beden metabolizmasında travmalar yaratacak, duygusal blokajlar meydana getirecek ve beden sinir sisteminin çökmesine ve buna bağlı rahatsızlıkların oluşmasına neden olacaktır.
Bu durumda ise iyileşmeye ve iyileştirilmeye ihtiyaç duyacaktır.

Yazımızın başında belirttiğimiz üzere şifa ve iyileşme kavramları bu noktada buluşuyor. Rahatsızlıkların nedeninin bilincin kimlik algısına yenik düşerek uyuması ve savunmasız kalan bedenin travma geçirmesi olduğunu anlayabilirsek o zaman bu yolda bir adım daha attık demektir.

Sadece iyileşme değil bununla beraber öncelikle bilincin uyanmasının gerektiğini söyleyebiliriz.

Uyanmış bir bilincin saflığından oluşan alan bizi bedensel, zihinsel ve ruhsal boyutlarda dengeleyebilir ve bunun sonucunda şifa bilgisi bizden bize açılabilir. Bu durumda kendi şifacımızın kendi bilincimiz olduğunu da anlamış oluruz.

Kaynak: pleiades.com.tr / Ş.Tolga Kuralay

Videolar

tulayonsoy.pleiades.com.tr sitesinde yayınlanan eğitim, aktivasyon, paylaşım, uygulama veya makalelerin hiçbiri hekiminizin size tavsiye ettiği tıbbi teşhis, tedavi veya bakımın yerine geçmez.

tulayonsoy.pleiades.com.tr hastalık teşhisinde ve tedavide bulunmaz, ilaç tavsiye etmez veya hekiminizin tedavisine müdahale etmez.

Hekiminizin önerdiği ilaçları kullanıyorsanız tavsiyelere uymalısınız.Sitemizdeki tüm uygulamalar hiçbir şekilde tedavi ve teşhis amaçlı değildir.Hiçbir şekilde hastalıklar için garanti verilemez.

Sitemizdeki tüm faaliyetler farkındalık, idrak ve anlayışın gelişmesi ve insanın kendi öz varlığını keşfetmesi amaçlıdır.
2019-03-07T15:39:52+03:00